Teave isikuandmete töötlemise kohta

Isikuandmed on igasugune teave, mille alusel saab isikut tuvastada; Talukaup kogub neid andmeid selleks, et täita isikuga sõlmitud lepingu tingimusi või võtta temaga tulevikus ühendust, samuti selleks, et täita seadusest tulenevaid kohustusi. 

Talukaup veebipood on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Seda silmas pidades oleme koostanud käesoleva privaatsuspoliitika, mis reguleerib kliendiandmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja säilitamist.

Meie veebipõhine tegevus vastab kõigile kohaldatavatele tavadele ning Euroopa Liidu ja Eesti Vabariigi asjakohaste õigusaktide sätetele. Palun võtke paar minutit, et tutvuda meie privaatsuspoliitikaga.

 

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Me kogume teie isikuandmeid:

  • Kui annate oma kontaktandmed meie veebilehel või mujal;
  • Kui kasutate meie veebilehte kliendikonto andmete või küpsiste kaudu;
  • Kui te sooritate ostu või esitate tellimuse meie veebipoes, andes samal ajal isiklikke kontaktandmeid või salvestades tarbijate eelistusi (mõnes veebilehe osas võib Talukaup paluda teil vabatahtlikult esitada isikuandmeid ja isiklikke andmeid. Nõutavad isikuandmed võivad hõlmata teie nime, aadressi, postiindeksit, e-posti aadressi, telefoninumbrit ja muid üksikasju);

Me kogume ka isikustamata andmeid, st andmeid, mida ei saa seostada konkreetse isikuga (sugu, vanus, keele-eelistused, asukoht).

Te olete kohustatud esitama ainult korrektsed isikuandmed ja ajakohastama teavet viivitamatult, kui see muutub või kui avastate ebatäpsusi.

Lisaks võime koguda koondandmeid klientide tegevuse kohta veebilehel. Neid andmeid kogutakse ja kasutatakse selleks, et võimaldada meil pakkuda klientidele asjakohast teavet ja aidata meil mõista, millised tooted, teenused ja valdkonnad neid kõige enam huvitavad. Käesolevas privaatsuspoliitikas loetakse koondandmeid mitte-isikulisteks andmeteks.

 

Kogutud isikuandmete kasutamine

Me kasutame kogutud isikuandmeid toodete tarnimiseks ja klientide ees võetud kohustuste täitmiseks. Täpsemalt, me kasutame teie:

  • Teie ees- ja perekonnanimi, et tuvastada teid tellimuse kättetoimetamisel või teie tellimuse leidmiseks, kui teie tellimusega tekib probleeme.
  • Mobiiltelefoni number, et võtta teiega ühendust, kui teie tellimus toimetatakse teie aadressile või kui tekib probleeme.
  • E-posti aadress, et hoida teid kursis teie tellimuse staatusega ning saata teile uudiskirju (uute toodete, kampaaniate ja eelseisvate ürituste kohta).
  • Teie kodune aadress, et täita lepingut ja et kuller saaks tellimuse teie valitud aadressile toimetada.
  • Teie internetipanga, krediit- või deebetkaardi või muu makseviisi andmed tellimuse töötlemiseks ja maksmiseks. Ilma makseta ei saa klient Talukaup.ee veebipoes tellimust esitada.

Teie telefoninumbrit ja e-posti aadressi saab kasutada ka teie tellimuse või teie profiili otsimiseks meie kliendiandmebaasis.

Kliendid, kes ei soovi saada meie uudiskirja või potentsiaalselt huvitavat tooteinfot, võivad end igal ajal sihtrühma aadresside nimekirjast eemaldada.

Nõustudes privaatsuspoliitika tingimustega, annab klient Talukaup’le õiguse oma andmete automaatseks töötlemiseks. Te saate oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta meie veebilehel või saates meile avalduse e-postile info@talukaup.ee.

 

Isikuandmete levitamine

Parema klienditeeninduse pakkumiseks on Talukaupil õigus edastada üksikute kasutajate isikuandmeid kolmandatele isikutele, kes osutavad Talukaupile teenuseid ja kellega on sõlmitud konfidentsiaalsuslepingud. Kolmandad isikud on näiteks meie äripartnerid (kes vastutavad kauba tarnimise eest). Vajaduse korral võime edastada teie andmeid ka õiguskaitseasutustele, riigi- ja kohalikele asutustele.

 

Kui kaua teie isikuandmeid säilitatakse.

Talukaup säilitab kliendi isikuandmeid kuni püsikliendilepingu lõppemiseni. Andmeid, mida Talukaup on seadusega kohustatud kaitsma (nt kontoandmed), säilitatakse vastavalt õigusaktides sätestatud nõuetele (7 aastat).

 

Isikuandmete kaitse

Kõiki klientide isikuandmeid, mis Talukaup.ee veebipoe külastamisel ja seal ostude tegemisel teatavaks saavad, käsitletakse konfidentsiaalse infona. Pankadevaheline krüpteeritud andmeedastuskanal tagab ostja isikuandmete ja pangaandmete turvalisuse.

Talukaup võtab kõik võimalikud ettevaatusabinõud (sealhulgas halduslikud, tehnilised ja füüsilised), et kaitsta klientide isikuandmeid. Andmete töötlemise ja muutmise funktsioonidele on juurdepääs ainult volitatud isikutel. 

Kui te kahtlustate, et teie isikuandmeid töödeldakse käesoleva privaatsuspoliitika sätteid rikkudes või et teie isikuandmed võivad olla lekkinud kolmandale isikule, teavitage meid sellest viivitamatult. See on ainus viis, kuidas me saame hoida võimalikku kahju minimaalsena.

Kliendil on õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise lõpetamist, nõuda teavet selle kohta, millistel eesmärkidel tema isikuandmeid kasutatakse, ning nõuda oma isikuandmete edastamist laialdaselt kasutatavas vormis talle endale või kolmandale isikule. Andmete ja kliendi õiguste kuritarvitamise vältimiseks võib taotlusi esitada ainult sellisel kujul, mis võimaldab taotluse esitajat tuvastada (taotlus tuleb allkirjastada digitaalselt või esitada isiklikult esinduses). Meil on õigus vastata sellistele taotlustele 30 päeva jooksul.

Andmetöötluse lõpetamise taotlust käsitletakse meie poolt kui lojaalsuslepingu lõpetamise taotlust.

Kui teie arvates on teid puudutav teave ebaõige või mittetäielik, on teil õigus seda ise muuta (logides sisse oma Talukaup-profiili) või paluda meil seda teha.

 

Meie privaatsuspoliitika tingimused

Kui hakkate meie veebilehte kasutama või täidate püsikliendiks saamise avalduse, kinnitate, et olete lugenud ja nõustute käesolevate tingimustega. Me jätame endale õiguse teha vajaduse korral muudatusi meie privaatsuspoliitika üldtingimustes, teavitades sellest kõiki meie püsikliente, kuid anname endast parima, et privaatsuspoliitika oleks alati ajakohane ja meie veebile hel kättesaadav.

Kui teil on privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta küsimusi või muresid, võtke meiega ühendust aadressil info@talukaup.ee.

Teil on ka õigus igal ajal pöörduda andmekaitseinspektsiooni või kohtu poole, oma andmete kaitse huvides. Andmekaitseinspektsioon on valitsusasutus, mille poole võib samuti pöörduda, kui vajate nõu või abi isikuandmete kaitsega seotud küsimustes.